Yoga voor kinderen

We zijn terug met yoga voor kinderen, 5 tot 10-jarigen, met Sari

In een yogales voor kinderen worden de traditionele yogahoudingen ( Asana's) of variaties daarop gecombineerd met spel en ontspanning. Zo ontstaat een gevarieerde les welke aantrekkelijk is en blijft voor onze kinderen. De verschillende onderdelen van de les doen een beroep op de fantasie van het kind en bevorderen hun concentratievermogen. Zij komen tegemoet aan de bewegingsdrang van kinderen maar ook aan hun behoefte aan ontspanning en rust.
In tegenstelling tot sporten is yoga niet prestatiegericht en kan iedereen meedoen en doen de oefeningen naar zijn of haar eigen fysieke mogelijkheden. De yogahoudingen vergroten de soepelheid van het lichaam, ze bevorderen kracht en uithoudingsvermogen, stabiliteit en evenwicht. Ze helpen ontspannen maar zorgen er ook voor dat onze kinderen zich beter gaan kunnen concentreren en minder snel afgeleid gaan worden.
Door yoga leren kinderen hun lichaam beter kennen, verscherpen ze hun intuïtieve vermogen en zullen ervaren hoe ver ze kunnen gaan in de oefeningen zonder zichzelf te forceren en komen zo dichter bij zichzelf en de anderen te staan. Deze lessen zijn voor iedereen toegankelijk. Nooit een winnaar of verliezer ! Kinderen voelen zich vrij om te laten gaan zonder angst voor oordeel of kritiek. Deze vrijheid zorgt ervoor dat kinderen zelfvertrouwen en eigenwaarde gaan ontwikkelen waar ze op latere, volwassen leeftijd de voordelen van gaan ondervinden.

De lessen worden gegeven in kleine groepen.

Op maandag 16.15 - 17.15 uur

Prijs : € 100 voor lessenreeks van 10 lessen
           € 12 voor een losse les

Inschrijven verplicht.

Informatie en inschrijven bij Sari.
Tel 0473 128 683 of mail haar hier